contact

Leden login

Bestuur/Commissie

Het bestuur van SCE bestaat uit:
mevrouw mr. C. de Gier (voorzitter)
de heer mr. H. Bukkems (secretaris)
de heer mr. D. Weewer (penningmeester)
de heer drs. ing. J. van het Hof (bestuurslid, NOVEX)
mevrouw mr. M.M. Muller (bestuurslid)

 

Certificeringcommissie:
mevrouw prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
de heer Jhr. mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel
de heer mr. D. Weewer
de heer mr. C. van der Plas
mevrouw mr. D.I. Laureij