contact

Leden login

Bestuur/Commissie

Het bestuur van SCE bestaat uit:
de heer mr. H. Bukkems (voorzitter)
mevrouw mr. M.M. Muller (secretaris)
mevrouw mr. M. Boonstra (penningmeester)
mevrouw mr. D.I. Laureij
de heer drs. ing. J. van het Hof (bestuurslid, NOVEX)

 

Certificeringcommissie:
mevrouw prof. mr. T.J. Mellema-Kranenburg
de heer Jhr. mr. F.J.M.I. van Rijckevorsel van Kessel
de heer mr. D. Weewer
de heer mr. C. van der Plas
mevrouw mr. D.I. Laureij